Recent Posts From Strona głowna

Instalacje sanitarne bez pozwolenia na budowę!

Instalacje sanitarne, elektryczne i telekomunikacyjne w budynku bez...

Rury do wody – stal, Cu, PP, PE, PEX?

Zgodnie z normami wymagania dla materiałów instalacyjnych są...

Energia słoneczna w Polsce – nasłonecznienie

Zastanawiając się nad wykorzystaniem urządzeń wykorzystujących...

Ogniwa i moduły fotowoltaiczne, zasada działania i budowa

Ogniwa fotowoltaiczne to przyrządy półprzewodnikowe bezpośrednio...

Montaż kanałów wentylacji mechanicznej

Przewody (kanały) wentylacyjne mogą zostać wykonane z jednego z...

Hałas w rurach – No i co teraz?

Hałas w rurach – No i co teraz? Jeżeli Wasz Inwestor wydzwania do Was z...

Prędkość przepływu wody w rurociągach

Prędkość przepływu wody w rurociągach Prędkość przepływu wody w...

Uprawnienia budowlane – pytania na ustny egzamin!

52 pytania na egzamin na uprawnienia budowlane przeprowadzony w sesji...

Elementy instalacji tryskaczowych wg VdS

VdS jest niezależną instytucją, która dba o bezpieczeństwo w zakresie...

Pompa ciepła – zasada działania od podstaw

Pompa ciepła jest urządzeniem, które np. przy pomocy energii elektrycznej...

Ustawa Prawo budowlane – zmiany od 2015!

Prawo budowlane – istotne zmiany w 2015! W dniu 26 sierpnia 2014r....

Wentylacja mechaniczna – kanały wentylacyjne PEHD

Każdy Inwestor przymierzając się do montażu instalacji wentylacji...

Przepompownie ścieków – podstawy projektowania

Procedura projektownia przepompowni ścieków (PŚ) powinna zostać...

Wentylacja mechaniczna – projekt krok po kroku

Projektowanie systemów wentylacyjnych, instalacji wentylacji z odzyskiem...

Schemat instalacji co z kotłem dwufunkcyjnym

Instalacja centralnego ogrzewania (co) jest to niewątpliwie jedna z...